Idios & Koinos Kosmos I

EkavArt Gallery, Istanbul

       
     
Idios & Koinos Kosmos II